Stowarzyszenie Chrzanowskich Cyklistów to organizacja pozarządowa założona w 2013 roku przez entuzjastów jazdy na rowerze. Działamy w interesie rowerzystów, promując rower jako:

  • najlepszy środek transportu miejskiego – szybki, tani i ekologiczny, zgodny z zasadami zrównoważonego transportu;
  • wspaniały sposób na rekreację i turystykę – wycieczki rowerowe to najlepszy sposób, żeby poznać piękne zakątki regionu, kraju i świata;
  • świetny sposób uprawiania sportu – poprzez udział w treningach i zawodach kolarskich.

     Realizując nasze cele statutowe, działamy na rzecz edukacji społecznej w zakresie ekologii i zrównoważonego transportu, staramy się kształtować odpowiedzialne i świadome zachowania użytkowników dróg i przeciwdziałać dyskryminacji rowerzystów w ruchu drogowym. Współpracujemy też z władzami lokalnymi gmin i powiatu w zakresie rozwoju infastruktury rowerowej na terenie powiatu chrzanowskiego.

     W celu promocji turystyki, sportu i zdrowego stylu życia organizujemy liczne rajdy i wycieczki rowerowe, w których biorą udział setki rowerzystów. Zajmujemy się też projektowaniem, odnawianiem i utrzymaniem szlaków rowerowych, które umożliwiają rowerzystom poznawanie pięknych terenów Ziemi Chrzanowskiej.

     W ramach Stowarzyszenia działa sportowa drużyna kolarska SCHC TEAM, która bierze udział w wyścigach szosowych, maratonach kolarskich MTB i sprintach rowerowych na terenie całego kraju i odnosi liczne sukcesy. W Stowarzyszeniu działa również grupa triathlonowa, która reprezentuje SCHC w zawodach tej multidyscypliny.

     SCHC jest jedynym stowarzyszeniem rowerowym na terenie powiatu chrzanowskiego. Dzięki naszej aktywnej działalności i podejmowaniu się różnorodnych zadań jesteśmy dobrze znani na terenie powiatu i województwa. Regularnie współpracujemy z różnymi instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi, jesteśmy też często obecni w lokalnych mediach. Uczestniczymy również w projektach ogólnopolskich, a w grudniu 2015 roku zostaliśmy laureatem Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego „Kryształy Soli” dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.