Dla członków

To jest miejsce, w którym zgłaszamy się do zawódów, aby Skarbnik Stowarzyszenia (Krzysiek) uregulował opłatę startową danej edycji.

Wybierz odpowiednie zawody i dystans. W razie zmian konieczny jest bezpośredni kontakt z Krzyśkiem. Zapisujemy się z 2 tygodniowym wyprzedzeniem.

Podczas rejestracji na stronie organizatora wybierz nazwę drużyny: "Ocynkownia Śląsk SCHC Team Chrzanów".

 

Zapis na zawody: kliknij tutaj
 
 
 

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków SChC, które się odbędzie 25 czerwca o godzinie 19:00 w Sali Odczytowej Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, ul Broniewskiego 4, Chrzanów.

Program Walnego Zebrania:

1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

2.Wybór Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

5. Rozpatrzenie przez Zwyczajne Walne Zebranie Członków:

a) sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku obrotowym 2018,

b) sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok obrotowy 2018,

c) protokołu Komisji Rewizyjnej i wyników jej oceny: - sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku obrotowym 2018, - sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok obrotowy 2018,

6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia: a) sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku obrotowym 2018, b) sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok obrotowy 2018.

7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium władzom Stowarzyszenia z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018:

a) udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Stowarzyszenia z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018,

b) udzielenie absolutorium Członkom Komisji Rewizyjnej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

8. Wybory uzupełniające do Zarządu.

9. Sprawy bieżące.

10. Wnioski i inicjatywy dotyczące dalszej działalności Stowarzyszenia.

11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

W imieniu Zarządu zapraszam na ogólne spotkanie członków, w którego planie znajduje się m.in.:
- omówienie planów imprez turystyczno-rekreacyjnych organizowanych lub współorganizowanych przez SCHC,
- omówienie szacowanego budżetu na rok 2019 roku,
- propozycja finansowania startów i odzieży oraz zasad rejestracji na poszczególne starty.

Spotykamy się w najbliższą niedzielę, tj. 17 lutego, o godzinie 10:00 w kręgielni na ulicy Kadłubek.

Marcin'

Zarząd SCHC informuje, iż wysokość składki członkowskiej na rok 2019 nie ulega zmianie.
Bezpośrednią, jednorazową wpłatę na konto stowarzyszenia, w kwocie 60 złotych należy dokonać do końca stycznia 2019 roku.
W tytule przelewu proszę umieścić zapis "opłata członkowska 2019".
Decyzją Zarządu, dzieci znajdujące się pod opieką członka dorosłego, a które nie ukończyły 16-tego roku życia, są zwolnione z w/w opłaty.

Pragniemy przypomnieć, iż na sezon 2018 roku środki finansowe na głowę to kwota 450 pln + element odzieży (dla nowych członków była to koszulka, dla członków ze stażem do wyboru albo koszulka albo spodenki). Kwotę na opłaty startowe można wykorzystać na dowolną imprezę gdzie używacie roweru (np. maraton MTB, wyścig szosowy, triathlon, ultramaraton długodystansowy na szosie, czy jakąś etapówkę rowerową).

Sponsorzy

Ocynkownia logo 2017   

 

 


herb powiat chrzanowskiautobikelogo Chrzanow nowy3
 

 

 

 

 

Realizacja strony

48Media